Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các bài viết, tiện ích phát hành trên www.anhhiblog.net bởi người sáng lập aHí, hoặc hợp tác với bên thứ ba là hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể sử dụng nó như là một tài liệu, kiến thức, công cụ tham khảo và hỗ trợ cho công việc, dự án cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn.
www.anhhiblog.net tuyên bố từ chối mọi trách nhiệm, thiệt hại và rủi ro có thể có khi sử dụng các tiện ích, nội dung hoặc phần mềm trên trang blog này.
Nếu trang blog này ngừng hoạt động hoặc quá trình hoạt động bị chậm trễ do bất cứ sự cố nào không thể lường trước hoặc trường hợp bất khả kháng, www.anhhiblog.net không chịu trách nhiệm về sự bất tiện mà bạn gặp phải.
© ‧ Blogger anh Hí ‧ All rights reserved www.anhhiblog.net