ZMedia Purwodadi

Chuyển đổi liên kết GitHub sang jsDelivr

Mục lục bài viết
jsDelivr là mạng phân phối nội dung (CDN) miễn phí, mã nguồn mở, sử dụng các nhà cung cấp CDN MaxCDN và CloudFlare để phân phối nội dung tĩnh (như JavaScript, CSS, hình ảnh) một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc sử dụng jsDelivr mang lại nhiều lợi ích cho website của bạn.
Các liên kết GitHub hợp lệ có dạng như ví dụ bên dưới:
  1. https://github.com/anhhiblog/css/blob/main/bootstrap.min.css
  2. https://github.com/anhhiblog/css/raw/main/bootstrap.min.css
  3. https://github.com/anhhiblog/css/blame/main/bootstrap.min.css
  4. https://raw.githubusercontent.com/anhhiblog/css/main/bootstrap.min.css