ZMedia Purwodadi

Tạo chữ ký mờ cho hình ảnh

Mục lục bài viết
Trong thời đại kỹ thuật số, việc chia sẻ hình ảnh trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Để tạo dấu ấn riêng và bảo vệ bản quyền cho những tác phẩm sáng tạo của bạn, việc sử dụng chữ ký cho hình ảnh là vô cùng quan trọng.
Công cụ được xây dựng bởi aHí, tất cả hình ảnh bạn tạo chữ ký sẽ không bị thu thập và cung cấp cho bên thứ ba. Các bạn yên tâm là công cụ đảm bảo quyền riêng tư (bản quyền) hình ảnh của bạn tuyệt đối.
Hướng dẫn:
  1. Chọn hình ảnh bạn cần tạo chữ ký.
  2. Nhập chữ ký bạn cần chèn vào hình ảnh.
  3. Bấm chọn nút "Add watermark" để thêm chữ ký vào hình ảnh.
  4. Bấm chọn nút "Download Image" để tải ảnh về thiết bị của bạn.